Welkom
Fijn dat u een kijkje komt nemen op onze website. Via deze website willen we meer en directer contact kunnen maken met onze leden.
Het is belangrijk dat u op de hoogte blijft van het doen en laten van onze vereniging. Doordat de KBO en de PCOB samen gegaan zijn, hebben zij opgeteld zo’n 300.000 leden en zijn wij absoluut de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Het is de kracht van het getal en de macht van de eenheid die ervoor zorgen dat we veel sterker staan in de belangenbehartiging voor de senioren. Wij maken deel uit van KBO Limburg, die weer onderverdeeld is in 6 regio’s met samen 135 afdelingen. De Ouderen Sociëteit Boshoven behoort bij de Regio Midden- Limburg. Tien keer per jaar ontvangt u het magazine van de Unie KBO: “Het blad KBO/PCOB, voorheen “De Nestor”. De vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen van alle ouderen op het gebied van “welzijn” in de ruimste betekenis van het woord en in het bijzonder die van haar leden.
Wij zijn een actieve organisatie die zich inzet voor de senioren in onze wijk. Wij bieden een afwisselend programma aan, dat meestal in Zaal Don Bosco wordt gepresenteerd. Ontspanning neemt daarbij een belangrijke plaats in. Van een aantal activiteiten kunt u de foto’s bekijken. Klik dan op “Foto’s ” in de menubalk. Als u nog vragen heeft of wellicht lid wilt worden van onze vereniging, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden. De namen vindt u onder het hoofdstuk: “Bestuur”. Met vriendelijke groet, Marijke van der Linden – van Letht Voorzitter
© Ouderen Sociëteit Boshoven P rivacystatement KBO-PCOB
Boshoven  Weert
Welkom
Fijn dat u een kijkje komt nemen op onze website. Via deze website willen we meer en directer contact kunnen maken met onze leden.
Het is belangrijk dat u op de hoogte blijft van het doen en laten van onze vereniging. Doordat de KBO en de PCOB samen gegaan zijn, hebben zij opgeteld zo’n 300.000 leden en zijn wij absoluut de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Het is de kracht van het getal en de macht van de eenheid die ervoor zorgen dat we veel sterker staan in de belangenbehartiging voor de senioren. Wij maken deel uit van KBO Limburg, die weer onderverdeeld is in 6 regio’s met samen 135 afdelingen. De Ouderen Sociëteit Boshoven behoort bij de Regio Midden- Limburg. Tien keer per jaar ontvangt u het magazine van de Unie KBO: “Het blad KBO/PCOB, voorheen “De Nestor”. De vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen van alle ouderen op het gebied van “welzijn” in de ruimste betekenis van het woord en in het bijzonder die van haar leden.
Wij zijn een actieve organisatie die zich inzet voor de senioren in onze wijk. Wij bieden een afwisselend programma aan, dat meestal in Zaal Don Bosco wordt gepresenteerd. Ontspanning neemt daarbij een belangrijke plaats in. Van een aantal activiteiten kunt u de foto’s bekijken. Klik dan op “Foto’s ” in de menubalk. Als u nog vragen heeft of wellicht lid wilt worden van onze vereniging, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden. De namen vindt u onder het hoofdstuk: “Bestuur”. Met vriendelijke groet, Marijke van der Linden – van Letht Voorzitter
© Ouderen Sociëteit Boshoven Privacystatement KBO-PCOB
Ouderen Sociëteit Boshoven
Boshoven  Weert